Πότε αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους οι νέοι Δήμαρχοι

Πότε αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους οι νέοι Δήμαρχοι. Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές ολοκληρώθηκαν και οι τοπικοί άρχοντες καλούνται να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους και να τις παραχωρήσουν στους νέους εκλεγμένους.


Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι νέοι Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι, καθώς και τα νέα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια, θα αναλάβουν, επισήμως, καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου
2019.
Τόσο για τις νέες Περιφερειακές Αρχές όσο και για τις Δημοτικές η θητεία τους θα ολοκληρωθεί
την 31η Δεκεμβρίου 2023.


Πότε και πώς εκλέγονται τα νέα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια
Κατά την πρώτη συνεδρίαση των νέων δημοτικών συμβουλίων μετά τις εκλογές, την 1η Σεπτεμβρίου,
θα προεδρεύσει ο σύμβουλος που τη συγκάλεσε, ενώ το σώμα θα εκλέξει χωριστά και με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του.
Μετά τις εκλογές για την ανάδειξη του προεδρείου και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης θα
εκλεγούν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

About kampanianews

admin kampanianews

View all posts by kampanianews

Οι φίλοι του KampaniaNews σχολιάζουν