Γυναίκες του Δήμου Δέλτα κατά της βίας
Την παραίτηση Κυριακίδη ζήτησε ο Πρόεδρος Βραχιάς Αναστάσιος Βέρρος
Επιτροπή ισότητας Δήμου Δέλτα
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δέλτα
Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής ο Αντώνης Αντωνιάδης
Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος Πρόεδρος ΚΠΟΔΔ