Την έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτα με το Δήμο Δέλτα, για την υλοποίηση του Master Plan και του Σχεδίου Ασφαλείας Νερού αποφάσισε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Δέλτα.

Η έγκριση του Master Plan προϋπολογισμού 200.000 ευρώ αποφασίστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2018 και από εκείνη τη στιγμή πάγωσαν οι διαδικασίες για την τροποποίηση των δύο προηγούμενων μελετών προϋπολογισμού 20.000 η κάθε μία και την διεξαγωγή προκήρυξης δημοσίου διαγωνισμού.

Η καθυστέρηση στην τροποποίηση και στην εναρμόνιση των μελετών «σύνταξη – επικαιροποίηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου Δέλτα έχει θέσει σε κίνδυνο την εκταμίευση της χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου που αν δεν ολοκληρωθεί πρόκειται να προκαλέσει κόλλημα στην περαιτέρω εξέλιξη της ΔΕΥΑΘ καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση άλλων προγραμμάτων.

Η μελέτη που θα χρηματοδοτηθεί εξ ολόκληρου από Ευρωπαϊκά Προγράμματα πρόκειται να συμβάλει στην αναβάθμιση της υδροδότησης στο Δήμο Δέλτα.

«Κάνουμε μια υπερπροσπάθεια για να καλύψουμε τον χαμένο χρόνο έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναθέσουμε τη μελέτη μέσα από διαδικασίες δημόσιου διαγωνισμού ώστε να καταφέρουμε να μη χαθούν τα χρήματα» τόνισε ο δήμαρχος Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης υπογραμμίζοντας ότι ο «δήμος Δέλτα πρέπει να καταφέρει να εκτελέσει το εν λόγω συγχρηματοδοτούμενο έργο».

Οι φίλοι του KampaniaNews σχολιάζουν