Σύνδεση σχολικών κτιρίων στην αποχέτευση του Δήμου Δέλτα

Αποχέτευση σ ολα τα σχολικά κτίρια του Δήμου Δέλτα

Σύνδεση σχολικών κτιρίων στην αποχέτευση του Δήμου Δέλτα. Συνάντηση στα καινούργια γραφεία
της ΔΕΥΑΔΔ στην Χαλάστρα είχε ο Πρόεδρος του Οργανισμού Σπύρος Σταματάκης με επιτροπή υπευθύνων της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δέλτα.

Ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας επιτροπής Αντώνης Αντωνιάδης και Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας επιτροπής Θεόδωρος Βαλάρης έθεσαν το θέμα σύνδεσης των σχολικών κτιρίων
με την κεντρική αποχέτευση του Δήμου στον Κο Σταματάκη με τον τελευταίο να είναι θετικός να
συμβάλλει στην αποπεράτωση αυτού του μεγάλου έργου.

Σε δηλώσεις του στο kampanianews.gr ο Κος Σταματάκης τόνισε ότι το έργο θα γίνει και μάλιστα
πολύ σύντομα. Όσα σχολικά κτίρια ανά τον Δήμο δεν έχουν πρόσβαση στην αποχέτευση μέσα
στο επόμενο τρίμηνο θα συνδεθούν, και με την ΔΕΥΑΔΔ να χρεώνεται όλες της εργασίες σύνδεσης.

ακολουθήστε μας στο facebook