Σχολικοί τροχονόμοι σε 4 γυμνάσια Δήμου Δέλτα

Σχολικοί τροχονόμοι σε 4 γυμνάσια Δήμου Δέλτα

Σχολικοί τροχονόμοι σε 4 γυμνάσια Δήμου Δέλτα. Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, παρότι δεν προβλέπεται η τοποθέτηση σχολικών τροχονόμων στα σχολεία
Β’/θμιας εκπαίδευσης, αποφάσισε να προχωρήσει σύντομα,

στην προκήρυξη τεσσάρων θέσεων (4) σχολικών τροχονόμων, που θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σχολεία,
η είσοδος των οποίων βρίσκεται πάνω σε δρόμους υψηλής επικινδυνότητας, με σκοπό την προστασία και την ασφάλεια των μαθητών.
Η προκήρυξη αφορά τα σχολεία:
1ο Γυμνάσιο Εχεδώρου (Σίνδος)
2ο Γυμνάσιο Εχεδώρου (Διαβατά)
Γυμνάσιο – Λύκειο Χαλάστρας
Γυμνάσιο – Λύκειο Κυμίνων


Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε άτομο άνω των 18 ετών που έχει σχέση με το σχολικό περιβάλλον, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και στις υποχρεώσεις του.
Οι ώρες απασχόλησης θα οριστούν από το Διευθυντή του κάθε σχολείου. Ενδεικτικά :
από 7.45 μέχρι 8.25 το πρωί και
από 13.15-13.30 και 13:50 – 14:20 το μεσημέρι.
Η αποζημίωση των εθελοντών τροχονόμων θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 47455/16.08.2007 (ΦΕΚ 1734/Β’/30.08.2007) και ανέρχεται σε 176,00 € το μήνα.
Η προκήρυξη, με όλες τις λεπτρομέρειες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα αναρτηθεί στις εισόδους
των σχολείων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δέλτα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στους Διευθυντές των σχολείων.

facebook