Σίνδος Ανακοίνωση για την δυσοσμία

Σίνδος δυσοσμία
 • Έχουμε εδώ και δυο μέρες απευθυνθεί στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της πολιτείας, να προβούν στους δέοντες ελέγχους.
 • Έχουν εντοπιστεί οι εστίες από όπου προέρχεται η δυσοσμία, αλλά αναμένουμε τα επίσημα
  στοιχεία και τις καταγραφές των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων που θα προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.
 • Όλοι βιώνουμε το ίδιο έντονα την ίδια δυσοσμία μιας και η έδρα του δήμου Δέλτα είναι στη Σίνδο.
 • Η προβολή του προβλήματος και η εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω facebook για τις ενέργειες
  του Δήμου είναι χρήσιμο και ωφέλιμο να γίνεται μετά την επικοινωνία με με τη Διοίκηση .
 • Άλλωστε η πόρτα του Δημαρχείου είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες τόσο για την επίλυση προβλημάτων όσο και για την παροχή πληροφοριών.
 • Η αρμοδιότητα του ελέγχου περιβαλλοντικών θεμάτων ανήκει σε άλλους θεσμούς.
 • Βασική αντίληψη μας είναι η συνεργασία με όλους τους θεσμούς και τους ανθρώπους καλής
  διάθεσης, για να πετύχουμε τον κοινό στόχο της καλύτερης ποιότητας ζωής δημοτών, κατοίκων, εργαζομένων.
 • Όπως έχουμε εμπράκτως αποδείξει, στα θέματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος αντιδρούμε άμεσα, με ταχύτητα, δυναμισμό και από κοινού με την τοπική κοινωνία, γιατί όλοι είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο.

Δήμος Δέλτα