Ξανά στο κοινό παραμελημένη παιδική χαρά

Νέα παιδική χαρά στον Δήμο Δέλτα

Κατόπιν προσωπικής αυτοψίας και εντατικών προσπαθειών της Διεύθυνσης Καθαριότητας
εντοπίζονται διάφοροι παραμελημένοι χώροι στο Δήμο Δέλτα. Ένα τέτοιο παράδειγμα αδιαφορίας αποτελούσε και η παιδική χαρά στην περιοχή του Γαλλικού, η οποία παρέμενε καλυμμένη από
μπάζα, ακλάδευτα δέντρα και ανεξέλεγκτη βλάστηση για τουλάχιστον 10 χρόνια.
Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης φρόντισαν ώστε να αναμορφωθεί, να αναδειχθεί και να παραδοθεί στους δημότες της περιοχής, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν αντίστοιχες επεμβάσεις και σε άλλες παρόμοιες παραμελημένες περιοχές του Γαλλικού.

Ανακοίνωση Αντιδημαρχίας καθαρισμού Δήμου Δέλτα.