Επιτέλους ο Δήμος Δέλτα αποκτά αυτοτελή Λιμενικό γραφείο

Λιμενικό γραφείο στον Δήμο Δέλτα

Επιτέλους ο Δήμος Δέλτα αποκτά αυτοτελή Λιμενικό γραφείο. Το δημοτικό συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για την δημιουργία λιμενικού γραφείου στο δήμο
Δέλτα εγκρίνοντας ομόφωνα την συμπλήρωση της απόφασης που είχε εκδοθεί το 2013

και όριζε την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου Δέλτα Νομού Θεσσαλονίκης για τη σύσταση Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου με τον καθορισμό πεδίου
δικαιοδοσίας, οργάνωσης, διαδικασίας, λειτουργίας και στελέχωσής του.

«Είμαστε ένας δήμος με πρόσβαση στη θάλασσα και με ένα τεράστιο μέτωπο στα διοικητικά μας όρια.

Με τη δημιουργία λιμενικού γραφείου, με το οποίο δεν ασχολήθηκε κανένας μετά τον αείμνηστο Νίκο Γιουτίκα. Με τη ίδρυση του , θα μπει τάξη σε όλο το παράκτιο μέτωπο του δήμου Δέλτα και θα
αναβαθμιστεί η περιοχή», τόνισε ο δήμαρχος Δέλτα, Γιάννης Ιωαννίδης , ενώ χαρακτήρισε
απαράδεκτο το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανονισμός σύστασης και λειτουργίας
αυτοτελούς λιμενικού γραφείου στην περιοχή».


Το δημοτικό συμβούλιο μεταξύ άλλων αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του κανονισμού κοινόχρηστών χώρων καθώς και του κανονισμού προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης.

About kampanianews

admin kampanianews

View all posts by kampanianews

Οι φίλοι του KampaniaNews σχολιάζουν