Ενημερωτική εκδήλωση με αφορμή εμφάνισης Αρκούδας στον Αξιό Ποταμό

Αρκούδα στον Αξιό ποταμό

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τους τρόπους πρόληψης ζημιών από άγρια ζώα στην αγροτική
παραγωγή και τους ενδεδειγμένους τρόπους αντίδρασης σε περίπτωση που έρθει κανείς αντιμέτωπος
με αρκούδα διοργανώνεται την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου και ώρα 6 μ.μ., στην αίθουσα ΚΑΠΗ του Ανατολικού.


Η εκδήλωση

διοργανώνεται από τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Θερμαϊκού Κόλπου, το Δασαρχείου Θεσσαλονίκης και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις ΚΑΛΛΙΣΤΩ
και ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, και απευθύνεται σε γεωργούς, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και άλλους χρήστες
της περιοχής.


Αφορμή για την εκδήλωση υπήρξαν ο εντοπισμός ιχνών αρκούδας στις 19 Οκτωβρίου στην περιοχή του
Αξιού και η ταυτόχρονη καταγραφή ζημιών σε κυψέλες τοπικού μελισσοκόμου. Στη συνέχεια υπήρξαν
αναφορές για παρουσία αρκούδας και στην περιοχή της Ημαθίας, αλλά και του ποταμού Λουδία.
Μετά το πέρας των αρχικών ομιλιών θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και διάλογος με το κοινό προκειμένου
να λυθούν απορίες και να δοθούν διευκρινίσεις.