Γιώργος Κυριακίδης
Νέα απορρηματοφόρα στον Δήμο Δέλτα
Αντικατάσταση κάδων στον Δήμο Δέλτα
Γιώργος Κυριακίδης Αντιδήμαρχος Αθλητισμού
Γιώργος Κυριακίδης Αντιδήμαρχος Αθλητισμού