Γιώργος Κυριακίδης
Νέα απορρηματοφόρα στον Δήμο Δέλτα
Αντικατάσταση κάδων στον Δήμο Δέλτα