12 Ιανουαρίου η Γ.Σ. του Συλλόγου Δράσεων και Πολιτισμού -Η Χαλάστρα

Σύλλογος Δράσεων & Πολιτισμού Η Χαλάστρα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δράσεων & Πολιτισμού ‘’Η Χαλάστρα’’ σύμφωνα με το καταστατικό του

                                    Σ υ γ κ α λ ε ί

τα μέλη του σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει, την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020, στον χώρο του Συλλόγου και ώρα ενάρξεως την 17:00.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω

Ø Εκλογή Προεδρείου (Πρόεδρος-Γραμματέας) Γενικής Συνέλευσης.

Ø Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2019.

Ø Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού έτους 2019.

Ø Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση έτους 2019.

Ø Συζήτηση για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό.

Ø Ανάγνωση προγράμματος δράσης έτους  2020.

Ø Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή νέου Δ.Σ. και ελεγκτικής επιτροπής, αρχαιρεσίες.

Όσοι επιθυμούν μπορούν μέχρι τις 12:00 την ημέρα της ψηφοφορίας (12-1-2020) να θέσουν υποψηφιότητα στον Πρόεδρο.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.  Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους. Η συνδρομή για το έτος 2019 είναι 10,00 Ευρώ.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή  19 Ιανουαρίου 2020, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα έναρξης.

                        Για το ΔΣ του σωματείου

        Πρόεδρος                                    Γεν. Γραμματέας

   Χαντές  Ιωάννης                           Μπαλάνου  Σουλτάνα

About kampanianews

admin kampanianews

View all posts by kampanianews

Οι φίλοι του KampaniaNews σχολιάζουν