Προσωπικός βοηθός για τα άτομα με αναπηρία στον Δήμο Δέλτα

prosopikos-voithos-ston-dimo-delta

Ξεκίνησε το πρόγραμμα προσωπικός βοηθός για τα άτομα με αναπηρία στον Δήμο Δέλτα
Για να συμμετέχει ένα άτομο με αναπηρία στο πρόγραμμα, θα πρέπει κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης:

Τι χρειάζεται.

1.να είναι 16 έως 65 ετών

2.να έχει οποιαδήποτε αναπηρία (κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, ψυχική, αισθητηριακή)

3.να έχει ισχύουσα πιστοποίηση με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%

4.να μην έχει κατά κεφαλήν εισόδημα ή να έχει κατά κεφαλήν εισόδημα που δεν υπερβαίνει
το ποσό των € 60.000,00

5.να έχει αξιολογηθεί από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα έχει κρίνει ότι το άτομο
με αναπηρία έχει μικρή, μέτρια ή μεγάλη ανάγκη για Προσωπικό Βοηθό ή ότι τελεί σε απόλυτη
και διαρκή εξάρτηση από Προσωπικό Βοηθό
Θα χρειαστεί να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση, η οποία θα ελεγχθεί και μετά θα αξιολογηθείτε
από ειδική διεπιστημονική επιτροπή. Αν η επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεστε Προσωπική Βοήθεια,
θα σας απονεμηθεί συγκεκριμένο ποσό ανά μήνα. Θα έχετε τότε πρόσβαση στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών, για να επιλέξετε εκείνον που σας ταιριάζει.


Εάν συμφωνήσει και εκείνος, θα υποβάλετε ηλεκτρονικά το συμφωνητικό σας στην πλατφόρμα
και εφεξής θα δηλώνετε και οι δυο σας τις μέρες και ώρες απασχόλησης του Βοηθού.
Έτσι θα πληρώνεται απευθείας ο Προσωπικός Βοηθός κάθε μήνα.
Προσοχή: Δεν μπορεί να αναλάβει Προσωπικός Βοηθός ο/η σύζυγος, τα τέκνα, η γιαγιά,
ο παππούς και όποιος συνοικεί με τον ωφελούμενο.


Πληροφορίες στο Κέντρο Κοινότητας 2391330037 & 2391330023

Ακολουθήστε την σελίδα μας στο facebook