Ποιοι δικαιούνται επίδομα θέρμανσης

Επίδομα Θέρμανσης

Το επίδομα δικαιούνται φυσικά πρόσωπα για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα
ή ιδιοκατοικούνται με τα εξής εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά έως 12.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε
κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα
μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση.

Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 22.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει το ποσό των 130.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 250.000 ευρώ για τους έγγαμους
ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

About kampanianews

admin kampanianews

View all posts by kampanianews

Οι φίλοι του KampaniaNews σχολιάζουν