Δυτικό Παράκτιο μέτωπο: Από τις προθέσεις των διακηρύξεων στα έργα

Δυτικό παράκτιο μέτωπο

Δυτικό Παράκτιο μέτωπο: Από τις προθέσεις των διακηρύξεων στα έργα. Δεν υφίσταται ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, χωρίς ενιαία και ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης όλης της περιοχής, από
Ανατολικά έως και Δυτικά.
Αυτό σημαίνει, ότι απαιτείται ένα γενικό πλαίσιο χωρικών παρεμβάσεων με νέο πρότυπο ανάπτυξης,
νέα αντίληψη και προτεραιότητες, παρασέρνοντας με θετικό πρόσημο, τις υποβαθμισμένες περιοχές.


Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία ως ενιαίου ελεύθερου, δημόσιου χώρου, ενός ζωντανού παραλιακού μετώπου με συνέχεια, προσβασιμότητα, ήπια κινητικότητα, διαμόρφωση δικτύου με διασύνδεση
πράσινων χώρων και δραστηριοτήτων, παράκαμψη εμποδίων και λειτουργικότητα, αποτελεί
εμβληματικό έργο για όλη την πόλη και συνολικά την περιφέρεια. Αποτελεί προοπτική και ευκαιρία συνεργασίας για όλους τους θεσμικούς φορείς, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις υλοποίησης
του, με σκοπό την επίλυση συλλογικών προβλημάτων τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα.


Μια αποτελεσματική εφαρμογή των στόχων, απαιτεί μηχανισμούς και νέους θεσμούς που θα στηρίξουν
τα βήματα υλοποίησης σε όλα τα στάδια. Δεν μπορεί κάθε δήμος να προχωρήσει σε κατά περιοχή και
κατά περίπτωση παρεμβάσεις.
Είναι αναγκαίο να διασφαλίσουμε ενιαίο σχεδιασμό, ρυθμό υλοποίησης, ενιαία αισθητική ποιότητα, σχεδιαστική αντίληψη, συμπληρωματικότητα και συμβατότητα παρεμβάσεων, με σύσταση φορέα, με συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων και της κεντρικής Κυβέρνησης, η οποία έχει τον
έλεγχο της πολιτικής απόφασης.


Κάθε παρέμβαση τέτοιου μεγέθους, αντιμετωπίζει προβλήματα που πρέπει να επιλύονται άμεσα,
εντός της έννομης τάξης, των συνταγματικών ορίων και των ευρωπαϊκών οδηγιών και όχι με
κλασσικούς ρυθμούς της γραφειοκρατίας του δημοσίου. Άρα να διαθέτει την κατάλληλη ευελιξία, χρηματοδότηση, συναινέσεις, χωρίς δυνατότητα αυθαιρεσιών,, για να διασφαλίζεται η
αποτελεσματικότητα στην πρόοδο του έργου, με παράλληλο ποιοτικό, ποσοτικό και οικονομικό έλεγχο.


Η βασική δυσκολία υλοποίησης είναι η πολιτική επιλογή χρηματοδότησης ενός τέτοιου μεγάλου έργου
και η παράλληλη έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) για το Δέλτα Αξιού, που οριοθετείται από τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 όπου θα καθορίζονταi οι επιτρεπόμενες παρεμβάσεις, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα για περιβαλλοντικές αυθαιρεσίες.


Αυτό που θα αλλάξει στο δήμο Δέλτα

και σε όλη τη δυτική Θεσσαλονίκη, είναι ότι θα αποκτήσει ξανά ορατή και εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα. Θα αναδειχθούν τα περιβαλλοντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που «κρύβονται» σε όλο τον άξονα του Δυτικού Παράκτιου Μετώπου, από το Καλοχώρι, τις Καλύβες των μυδοκαλιεργητών και ψαράδων της Χαλάστρας, μέχρι το Δέλτα Αξιού και τις Καλύβες του Λουδία.
Μια ολοκληρωμένη παρέμβαση σε όλο το μήκος του δυτικού παράκτιου μετώπου με συνεκτικό σχεδιασμό και οργανωμένα βήματα μπορεί να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την εξάντληση της επόμενης προγραμματικής περιόδου και για όσο διάστημα υφίστανται οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης.


Αυτό που έχουμε να μάθουμε από το αντίστοιχο πρόγραμμα στην Αττική, είναι να κατανοήσουμε από τα όποια λάθη έγιναν, ώστε να μην επαναληφθούν ξανά στην περίπτωση μας.
Είναι η ώρα η ξεχασμένη δυτική πλευρά της πόλης να μπει ισότιμα στους εθνικούς σχεδιασμούς.
Είναι ευθύνη όλων να μην καταστήσουμε την πόλη αιχμάλωτη λάθος επιλογών, οι οποίες θα μας συνοδεύουν τα επόμενα χρόνια.
Όπως επιχειρείται να συμβεί, με την ανάπλαση της ΔΕΘ, χωρίς μετεγκατάσταση, κάτι που θα εγκλωβίσει την πόλη, και θα βρεθούμε μπροστά στις συνέπειες αργά ή γρήγορα, χωρίς δυνατότητα επανόρθωσης.
Με πλήρη επίγνωση όλων των περιοριστικών παραγόντων, αλλά κυρίως της δυναμικής που διαμορφώνει το ενιαίο παράκτιο μέτωπο, πρέπει να δρομολογήσουμε τα έργα και στη δυτική πλευρά της πόλης.
Γιάννης Ιωαννίδης
Δήμαρχος Δέλτα

About kampanianews

admin kampanianews

View all posts by kampanianews

Οι φίλοι του KampaniaNews σχολιάζουν