Δείτε αναλυτικά πόσοι έχουν εμβολιαστεί ανά ηλικία

Εμβολιασμοί στον Δήμο Δέλτα

Δείτε αναλυτικά πόσοι έχουν εμβολιαστεί ανά ηλικία. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε ο Μάριος
Θεμιστοκλέους από 6,8 εκατ. συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση, και περισσότερα
από 6,5 εκατ. συμπολίτες μας ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό τους.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση στον κυλιόμενο μέσο όρο των τελευταίων επτά ημερών.

Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει καλή συμμετοχή στο κλείσιμο ραντεβού. Πάνω από 200.000 ραντεβού πρώτης δόσης κλείστηκαν την τελευταία μία εβδομάδα. Ήδη έχουν εμβολιαστεί 660 χιλιάδες άτομα για αναμνηστική δόση.
Ποσοστά Εμβολιασμών
Ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους έδωσε τα ποσοστά
εμβολιαστικής κάλυψης ανά ηλικιακή ομάδα

85 και άνω 76,6%
80 – 84 ετών 75,5%
75 – 79 ετών 87,7%
70 – 74 ετών 82,3%
65 – 69 ετών 85%
60 – 64 ετών 82%
55 – 59 ετών 81%
50 – 54 ετών 78,4%
45 – 49 ετών 76,5%
40 – 44 ετών 73,2%
35 – 39 ετών 67,4%
30 – 34 ετών 68,5%
25 – 29 ετών 68,7%
18 – 24 ετών 65,7%
15 – 17 ετών 44%
12 – 14 ετών 27,8%