Ανακοίνωση ΔΕΥΑΔΔ για διακοπή υδροδότησης

Ανακοίνωση ΔΕΥΑΔΔ

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 19/9/2020 και από ώρα 8.00 -16.00 θα
υπάρξει διακοπή υδροδότησης στις Δημοτικές Κοινότητες των Διαβατών και Νέας Μαγνησίας εξαιτίας
εκτέλεσης εργασιών σύνδεσης του κεντρικού αγωγού ύδρευσης με το νέο αντλιοστάσιο οι οποίες
δεν είχαν εκτελεστεί στις 3/9/2020 όπως είχε αρχικά προγραμματισθεί.

Οι φίλοι του KampaniaNews σχολιάζουν