Αλλάζει μορφή το Μυγδώνειο Αθλητικό Κέντρο

Μυγδώνειο Αθλητικό Κέντρο Χαλάστρας

Το kampanianews κατ αποκλειστικότητα σας μεταφέρει όλες εκείνες της εργασίες που θα γίνουν στο Μυγδώνειο Αθλητικό Κέντρο στην Χαλάστρα.

Η μελέτη έχει εγκριθεί,τα χρήματα που θα χρειαστούν (600.0000)euro είναι από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (2014-2020).

Αναλυτικά όλες οι εργασίες που έχουν σαν στόχο να βελτιώσουν την εικόνα αλλά και την λειτουργικότητα του Αθλητικού Κέντρου.

Γήπεδο ποδοσφαίρου
1.Ολοκλήρωση υποδομών(κατασκευή ταρτάν
2.Εργασίες συντήρησης αποδυτηρίων
3.Κατασκευή περίφραξης
4.Αντικατάσταση επιστερέωσις κερκίδων.

Γήπεδο Καλαθόσφαιρας
1.Αντικατάσταση μπασκετών
2.Τοποθέτηση τάπητα γηπέδων.
Βαφή μεταλλικών κιγκλιδωμάτων περίφραξης.

Χώρος στάθμευσης
1.Διαμόρφωση χώρου(πλακοστρώσεις,καθορισμός θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων,)
2.Διαγραμμίσεις
Τοποθέτηση σήμανσης

Ενδεικτικά στο Μυγδώνειο Αθλητικό Κέντρο Χαλάστρας θα εκτελεσθούν οι εξής εργασίες.
1. Εκσκαφές
2.Χωματουργικά
3.Καθαιρέσεις
4.Σκυροδέματα
5. Ξυλότυποι-οπλοισμοί
6. Επιχρίσματα
7.Μεταλλικές κατασκευές
8.Επενδύσεις
9.Επιστρώσεις
10.Χρωματισμοί
11.Σήμανση-Αστικός εξοπλισμός
12.Αθλητικός Εξοπλισμός
13.Υδραυλικά-Συνδέσεις δικτύων.

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη και με τις επί τόπου οδηγίες της επίβλεψης.

Δεν βλέπουμε στην μελέτη τίποτα για το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής που βρίσκεται στον χώρο και είναι σε απελπιστική κατάσταση,ελπίζουμε στο καλύτερο.

Δείτε το video του kampanianews στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 για το Μυγδώνειο Αθλητικό Κέντρο.

About kampanianews

admin kampanianews

View all posts by kampanianews

Οι φίλοι του KampaniaNews σχολιάζουν