Έπεσαν facebook και instagram

Έπεσε το facebook

Έπεσαν facebook και instagram. Προβλήματα εισόδου και καθυστερήσεις στην ενημέρωση
των σελίδων του Facebook αλλά και του Instagram, παρατηρούν χρήστες των δημοφιλών
social media σε όλο τον κόσμο.