Έξαλλοι αρκετοί Δήμαρχοι της γειτονικής Ιταλίας με τους Πολίτες τους που δεν εφαρμόζουν τα
μέτρα προστασίας που εξάγγειλε η κυβέρνησή τους.

Δείτε τον τρόπο που μιλούν

Οι φίλοι του KampaniaNews σχολιάζουν