Μικρασιατική συναυλία στην Νέα Μαγνησία
σχολείο Ν.Μαγνησίας