Απολογισμός Κωνσταντίνου Γιουτίκα
Κώστας Γιουτίκας