Ο Εθελοντισμός και η Ανθρωπιστική του Αξία με συμμετοχή της ΔΕΥΑΔΔ

Σπύρος Σταματάκης

Με επιτυχία διοργανώθηκε στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου Δέλτα το συνέδριο με θέμα :
“Ο Εθελοντισμός και η Ανθρωπιστική του Αξία” στο πλαίσιο ολοκλήρωσής του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Evolve – Παροχή βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε Εθελοντές χαμηλής
ειδίκευσης για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωνικής πρόνοιας σε τοπικό επίπεδο.


Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΔΔ Σπύρος Σταματάκης εκπροσωπώντας την επιχείρηση στις διεργασίες
του συνεδρίου τόνισε μεταξύ άλλων την ανάγκη για περιβαλλοντικό εθελοντισμό και τη συμμετοχή
όλων στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα συνεχώς οξυμένα περιβαλλοντικά ζητήματα.


Παρουσίασε επιπλέον μια σειρά δράσεων που προγραμματίζει η ΔΕΥΑΔΔ για το επόμενο διάστημα
και αφορούν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα μόλυνσης υδάτων και αλόγιστης χρήσης νερού.