Τέλος σε ένα καθεστώς περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που διήρκεσε 50 μήνες και στιγμάτισε την ελληνική Οικονομία, μπαίνει από την 1η Σεπτεμβρίου με την πλήρη άρση των capital controls. Η διακίνηση κεφαλαίων δεν θα υπόκειται πλέον σε κανένα περιορισμό, ωστόσο, δεν “σβήνουν” παράλληλα και οι τυχόν παραβάσεις για το “σπάσιμο” των capital controls, όπως επίσης η δυνατότητα των εποπτικών αρχών για τη διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης. 

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για την πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, μπαίνει τέλος σε μία τετραετή περίοδο ανασφάλειας. Η κατάργηση των περιορισμών θα συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της ανάπτυξης, στην προσέλκυση επενδύσεων, στην αύξηση των θέσεων εργασίας, καθώς και στην περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας.

Η δυνατότητα για την πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών δόθηκε χάρη στη βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα όπως αποτυπώνεται στην ενίσχυση των καταθέσεων και στην επιτυχή πρόσβαση των τραπεζών στις διεθνείς αγορές με πολυετείς εκδόσεις ομολόγων. Επίσης, η συνεχής προσπάθεια για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, η πλήρης απεξάρτηση των τραπεζών από τη χρηματοδότηση του ELA, οι συνεχείς εκδόσεις ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες απορροφήθηκαν από έναν διευρυνόμενο κύκλο μακροπρόθεσμων και ποιοτικών επενδυτικών χαρτοφυλακίων, με αυξημένη τη συμμετοχή επενδυτών του εξωτερικού, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης επενδυτών και καταθετών όπως αποτυπώνεται στη σταθερή βελτίωση των δεικτών οικονομικού κλίματος, η συνεχιζόμενη πρόοδος στη βελτίωση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους και η σθεναρή δέσμευση των ελληνικών αρχών στη διασφάλιση της γενικότερης οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, άνοιξαν τον δρόμο για την κατάργηση των capital controls.

Οι φίλοι του KampaniaNews σχολιάζουν