Και επίσημα ο Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος Πρόεδρος του ΚΠΟΔΔ

Πρόεδρος του ΚΠΟΔΔ ο Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος

Και επίσημα ο Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος Πρόεδρος του ΚΠΟΔΔ. Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Διαύγεια η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα για την θέση του Προέδρου του ΚΠΟΔΔ την οποία αναλαμβάνει ο επικεφαλής της παράταξης !!Ο Δήμος μας!!Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(17 υπέρ, 6 κατά, 2 «λευκό», 3 «αποχή»)
Αντικαθιστά τα παραιτηθέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα», ως εξής :
Στην θέση του παραιτηθέντος δημοτικού Συμβούλου Χαλβατζή Ευάγγελου ορίζεται ο
δημοτικός σύμβουλος Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος.
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου
Δέλτα, στη θέση του παραιτηθέντος Ναζλίδη Χρήστου, ορίζεται ο Διαμαντόπουλος
Αλέξανδρος.

Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα, παραμένουν όπως αυτά ορίστηκαν με τις υπ΄ αριθ. 118/2020 και 144/2020 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Καλή επιτυχία

About kampanianews

admin kampanianews

View all posts by kampanianews

Οι φίλοι του KampaniaNews σχολιάζουν