Η Ευαγγελία Ζανή σε θέματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

eyaggelia-zani

Η Ευαγγελία Ζανή σε θέματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διοίκησης του Δήμου Δέλτα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ορίζουμε τη Δημοτική Σύμβουλο Ζανή Ευαγγελία, ως εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο
στο Δήμο Δέλτα για την εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων σε θέματα παιδείας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αναλύονται παρακάτω:

 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Παιδείας και την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των
  σχολικών κτιρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Την εποπτεία της λειτουργίας της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου.
 • Την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη
  μέριμνα για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγασή τους, την καθαριότητά τους, την εφαρμογή πολιτικών,
  προγραμμάτων και εθελοντικών δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών όπως το Κοινωνικό Φροντιστήριο και
  Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες.
  Με την παρούσα η κα. Ζανή Ευαγγελία αντικαθιστά την παραιτηθείσα Δημοτική Σύμβουλο, κα. Αναστασοπούλου
  Μαρία, στα καθήκοντα που ανατέθηκαν στη δεύτερη με την αριθμ. 52/554/10.01.2024 απόφαση

kampanianews στο facebook