Εγκρίθηκε η νέα τιμολογιακή χρέωση της ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα

ΔΕΥΑΔΔ νέα τιμολόγια

Εγκρίθηκε η νέα τιμολογιακή χρέωση της ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου μετά την αίτηση της επιχείρησης.

Δείτε αναλυτικά της νέες χρεώσεις της ύδρευσης και αποχέτευσης στον Δήμο Δέλτα.

Οι φίλοι του KampaniaNews σχολιάζουν