Στις 23/07/2019 οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ. Χαλάστρας που συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο

«Νοσηλευτική τηλε-φροντίδα στην πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπλοκών του σακχαρώδη Διαβήτη» επισκέφθηκαν το Διαβητολογικό ιατρείο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στα πλαίσια της διάχυσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Οι μαθητές παρουσίασαν στους υπεύθυνους νοσηλευτές του Διαβητολογικού ιατρείου, κ. Λουκά Δούκα και Αθανάσιο Νικολαΐδη τα όσα διδάχθηκαν στη Βαρκελώνη

σχετικά με τη Νοσηλευτική τηλε-φροντίδα των ατόμων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη,

για την Ένωση Διαβητικών της Καταλωνίας, για τη μοναδική έκθεση “HumanBodies” που επισκέφθηκαν και για το Νοσοκομείο – μουσείο.

Ακολούθησε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις διαφορές και ομοιότητες αναφορικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των ατόμων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη στις δύο χώρες.

Για παράδειγμα, στην Ισπανία, οι ασθενείς που φέρουν αντλία ινσουλίνης καλύπτουν οι ίδιοι τα αναλώσιμα μηνιαία πάγια έξοδα ενώ στην Ελλάδα

τα έξοδα αυτά καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Στη Βαρκελώνη η τηλε-ιατρική και η Νοσηλευτική τηλε-φροντίδα έχουν εξελιχθεί σημαντικά σε σχέση με την Ελλάδα.

Εν κατακλείδι, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ έδωσε στους μαθητές

των τομέων Υγείας, Πρόνοιας & Ευεξίας και Πληροφορικής την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε μοναδικές καινοτόμες εφαρμογές του Industry 4 στην Τηλεϊατρική

και να αποκτήσουν σημαντικά επαγγελματικά εφόδια για μια πετυχημένη σταδιοδρομία.

Κομβικό σημείο του προγράμματος είναι το ότι οι μαθητές κατανόησαν πόσο σημαντική είναι η απόκτηση γνώσεων σε παραπάνω από ένα επιστημονικά πεδία

καθώς τα αυξημένα προσόντα είναι καίριας σημασίας για αξιόλογες θέσεις εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες χώρες της ΕΕ.

Ως σημαντική, προστιθέμενη αξία της ολοκλήρωσης του προγράμματος κινητικότητας αναφέρεται η μοναδική ευκαιρία που είχαν οι μαθητές του σχολείου κατά την δεκαπενθήμερη παραμονή τους στη Βαρκελώνη,

να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό, την πρόοδο, τα ήθη αλλά και τους προβληματισμούς των κατοίκων αυτής της βορειοανατολικής επαρχίας της Ισπανίας διευρύνοντας έτσι τους προσωπικούς τους πνευματικούς, πολιτισμικούς αλλά και επαγγελματικούς ορίζοντες.

Όλα αυτά επιτεύχθηκαν με τις καθημερινές επισκέψεις στα μουσεία, στα μνημεία σύμβολα,

σε κοντινές ιστορικές πόλεις και την περιήγηση στους δρόμους της Βαρκελώνης.

Οι καθηγητές και οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ. Χαλάστρας αναγνωρίζουν τη σπουδαία συνεισφορά των προγραμμάτων Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ι.Κ.Υ. στη διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας με την ταυτόχρονη διατήρηση των ιδιαίτερων πολιτισμικών στοιχείων του κάθε λαού καθώς επίσης και στη διεύρυνση του επαγγελματικού ορίζοντα του Έλληνα Ευρωπαίου πολίτη αλλά και την ανακάλυψη νέων ευκαιριών για κάθε επιχειρηματική και επαγγελματική δραστηριότητα.

Οι φίλοι του KampaniaNews σχολιάζουν