Φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωσηδηµοτικών αγροτεμαχίων
στη ∆ηµοτική Κοινότητα Χαλάστρας του ∆ήµου ∆έλτα. Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Οι φίλοι του KampaniaNews σχολιάζουν