Γιορτάζει η Παναγία μας

Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο μέσα στον χώρο τις Εκκλησίας μας, πού να έχει υμνηθεί τόσο και να
έχει εκφραστεί το μεγαλείο, η αγιότητα και η ζωή του από τούς πατέρες τις εκκλησίας μας,

όσο αυτό τις Παναγίας μας.

Η Παναγία, η ταπεινή κόρη τις Ναζαρέτ με την ταπείνωσή της, τι σωματική και ψυχική καθαρότητάς της και την υπακοή της στο θέλημα του Θεού γίνεται η Πλατυτέρα των ουρανών και η Χώρα του Αχωρήτου, όπως την αγιογραφούμε στην αψίδα του ιερού βήματος, όπου χώρεσε μέσα της τον αχώρητο και παντοκράτορα Θεό.

Η Παναγία μας έγινε συνεργός του Θεού εις το έργο τις σωτηρίας των ανθρώπων. Δεν έφερε στον
κόσμο ένα μεγάλο άνδρα, πού με τις φιλοσοφίες και τις ιδεολογίες του αγωνίστηκε για κοινωνική δικαιοσύνη και αγάπη, όπως κάποιοι θεωρούν τον Χριστό,

αλλά έφερε στον κόσμο τον Υιό του Θεού,

ο οποίος με τον λόγο του, προπάντων όμως με το πάθος, τον σταυρό και την Ανάσταση του έσωσε
τον άνθρωπο από την αμαρτία και τον θάνατο.

Η Παναγία μας είναι η γυναίκα η οποία, φέρνοντας στον κόσμο τον Υιό του Θεού εξύψωσε το γυναικείο φύλο και η γυναίκα αναγνωρίζεται πλέον ως ισότιμη με τον άνδρα, παραμερίζοντας οποιεσδήποτε υποτιμητικές, ακόμη και εξευτελιστικές αντιμετωπίσεις προς το πρόσωπο τις γυναίκας.

Η γυναίκα από σκεύος ηδονής, υποταγής και δουλείας, στο πρόσωπο τις Θεοτόκου παίρνει την αρμόζουσα τιμή, αναγνωριζόμενη ως πρόσωπο, κατ’ εικόνα Θεού δημιουργημένη,

όπως ο άνδρας, και έτσι και αυτή έχει το δικαίωμα

και τι δυνατότητα να ζήσει με αξιοπρέπεια και ελευθερία ως μέλος τις Εκκλησίας στη νέα ἐν Χριστό ζωή.
Η Παναγία, ως μήτηρ Θεού, όπως απαραίτητα σημειώνουμε σε κάθε αγία της εικόνα με τα ορχικά
«ΜΗΡ-ΘΥ», με την κοίμηση της δεν εγκατέλειψε τον κόσμο, (σύμφωνα με την υμνολογία τις
Εκκλησίας μας) αλλά παριστάμενη στον θρόνο του Θεού μεσιτεύει και δέεται εκτενώς (συνεχώς)
προς τον Υιό της για τι σωτηρία των ανθρώπων.

Ή Παναγία μας είναι ή καταφυγή, ή παραμυθία, ή ελπίδα,

το στήριγμα και ή βοήθεια τού κάθε ανθρώπου.

Στις δυσκολίες και στα προβλήματά μας την καλούμε αμέσως σε βοήθεια και αυτή, ως Γοργοεπήκοος, σπεύδει να προσφέρει τη μητρική αγάπη και βοήθειά της.