Δήλωση του Δημάρχου Δέλτα για την κατάργηση του φορέα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου

Γιάννης Ιωαννίδης για την ΔΕΘ

Σε συνέχεια του νόμου 4685/2020 που αφορούσε την κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης,
μεταξύ αυτών και του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου
με έδρα τη Χαλάστρα στο Δήμου Δέλτα.


Ακολούθησε το ΦΕΚ 6387/31/12/2021, που ολοκληρώνει ΤΗΝ ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ και την καθολική
μεταβίβαση ευθύνης στο νεοσύστατο Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
(ΟΦΥΠΕΚΑ) με έδρα την Αθήνα, αποκόπτοντας εντελώς τις τοπικές κοινωνίες και ειδικά την τοπική
αυτοδιοίκηση από οργανική τους συμμετοχή και συνευθύνη.


Οι διαφωνίες μας είχαν εκφρασθεί εξαρχής και παραμένουν συγκεκριμένες. Αφορούν κυρίως τη μη
συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στην ουσιαστική διαχείριση περιοχών που βρίσκονται στα διοικητικά
όρια τους
Η μετάπτωση του Κέντρου στη Χαλάστρα σε περιφερειακό Γραφείο, δεν θα επιτρέψουμε να συνοδευτεί
με συρρίκνωση της λειτουργίας του και γι΄αυτό πρέπει να ληφθεί μέριμνα για το προσωπικό που
απασχολείται για τη λειτουργία του.


Ο Δήμος Δέλτα και η ευρύτερη Δυτική Θεσσαλονίκη, σηκώνει το κύριο βάρος επιβαρυντικών και
ρυπογόνων λειτουργιών και δεν μπορεί να ανεχτεί την υποβάθμιση προστασίας της περιοχής Δέλτα Αξιού,
που είναι ενταγμένη στη Σύμβαση Ραμσαρ ως Υγροτόπος Διεθνούς Σημασίας και ανήκει στο ευρωπαϊκό
δίκτυο Natura 2000.

Αποτελεί έναν από τους ελάχιστους πόλους οικολογικής προστασίας με δυνατότητες πράσινης βιώσιμης ανάπτυξής.


Μαζί με την τοπική κοινωνία, θα διεκδικήσουμε τη καλύτερη δυνατή εκδοχή ανάπτυξης του τόπου μας
και θα προασπίσουμε το διεθνές τοπόσημο του δήμου Δέλτα.

ακολουθήστε μας στο facebook