Αλλάζει εικόνα το Παράκτιο στο ύψος της Χαλάστρας

Αλλάζει εικόνα το Παράκτιο στο ύψος της Χαλάστρας

Αλλάζει εικόνα το Παράκτιο στο ύψος της Χαλάστρας ύστερα από την παρέμβαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Χαρακτηριστική η δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κωνσταντίνου Γιουτίκα.

Οι παρεμβάσεις μας στο δυτικό παράκτιο μέτωπο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αυτό το διάστημα είναι
σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες συντήρησης της στέψης του αναχώματος

όπου υπήρχαν εκτεταμένες διαβρώσεις, αλλά και ταυτόχρονη ενίσχυση των πρανών με λιθορριπή,
από το Δέλτα του Αξιού ποταμού στη Χαλάστρα και προς τις εκβολές του Γαλλικού ποταμού,
σε μήκος 8 χιλιομέτρων.


Έχει προηγηθεί η αποκατάσταση της στέψης του αναχώματος στο ύψος του Καλοχωρίου σε όλα στα σημεία
της διάβρωσης, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα του δρόμου, στρώθηκε ξανά με 3Α, ώστε να είναι προσπελάσιμος.
Με εκτεταμένα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, οχυρώνουμε το νομό, φροντίζουμε παράλληλα
και για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλονίκης, περιορίζοντας κατά το δυνατό τις επιπτώσεις
της Κλιματικής Αλλαγής με στόχο να διασφαλίσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών.

facebook