Έτοιμα τα φύλλα πορείας για τους γιατρούς

Φύλλα πορείας στους γιατρούς

Έτοιμα τα φύλλα πορείας για τους γιατρούς. Τα πρώτα φύλλα πορείας σύμφωνα με πληροφορίες
θα αφορούν την 3η και 4η ΥΠΕ (Βόρεια Ελλάδα – Μακεδονία και Θράκη), ενώ στις υγειονομικές
Περιφέρειες της Αττικής (1η και 2η) καταγράφονται οι ανάγκες για να προχωρήσει η διαδικασία,
ίσως και μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το σχεδιασμό θα επιδιωχθεί να μην ενταχθούν στη διαδικασία
γιατροί, που είχαν επιστρατευθεί στις προηγούμενες φάσεις επίταξης.

Επιπροσθέτως, σε αυτή τη φάση το μέτρο της επίταξης ιατρικών υπηρεσιών θα αφορά και παιδιάτρους,
με στόχο ενίσχυσης τόσο μονάδων υγείας αλλά και τα Παιδιατρικά Εμβολιαστικά Κέντρα.