Κέντρο πληροφόρησης Δέλτα Αξιού
Διαμαρτυρία του Δήμου Δέλτα