Προσφορά το γεύμα του συσσιτίου από τον Δήμο Δέλτα
Βούλα Ελευθεριάδου δώρα στα παιδιά του ΑΧΕΠΑ