Γυμνάσιο Ανατολικού-ολοκληρώθηκαν οι εργασίες θέρμανσης