Αγιασμός στα σχολεία Δήμου Δέλτα
Γιάννης Ιωαννίδης και Μυδοκαλιεργητές
Συνάντηση Ιωαννίδη-Κωνσταντίνου