Απολογισμός Κωνσταντίνου Γιουτίκα
Ο Θεόδωρος Καράογλου έκοψε την πίτα
Κοπή βασιλόπιτας του Βουλευτή Θεόδωρου Καράογλου