Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαλάστρας στη Βαρκελώνη με ERASMUS KA122

3o-dimotiko-sxoleio-xalastras

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαλάστρας, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ERASMUS+ KA122 υλοποίησε την εβδομάδα από 14 έως 21 Μαΐου 2023, το σχέδιο κινητικότητας με τίτλο  

«Χτίζοντας την ψυχική ανθεκτικότητα στο σχολείο» (αριθ. σύμβασης: 2022-1-EL01-KA122-SCH-000069188 )
Φορέας υποδοχής για το συγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας,  ήταν ο οργανισμός εκπαιδευτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας MOVEU  (http://www.moveu.es/), ο  οποίος σε συνεργασία  με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαλάστρας ανέλαβε την οργάνωση και τον συντονισμό του σχεδίου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). 


το οποίο από το 1987 έως και σήμερα συντονίζει και υλοποιεί με επιτυχία Ευρωπαϊκά Προγράμματα και αποτελεί την Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + 2021-2027 .

Η Παιδαγωγική Ομάδα που συμμετείχε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελούνταν από τις εκπαιδευτικούς του σχολείου: Στυλιανή Μπέμπη (ΠΕ70-Διευθύντρια), Θωμαή Αναγνώστου (ΠΕ70-υπεύθυνη επικοινωνίας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ERASMUS) και Μαρία Κοσμίδου (ΠΕ11-καθηγήτρια φυσικής αγωγής).


Κύριος στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος ήταν η παρουσίαση μαθησιακών πρακτικών που καλλιεργούν και αναδεικνύουν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου και του κοινωνικού περιβάλλοντος (οικογένεια, σχολείο) και αναπτύσσουν δεξιότητες που ενισχύουν την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών αλλά και των εκπαιδευτικών.


Το πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων περιελάμβανε θεωρητική κατάρτιση με σεμινάρια, διαλέξεις, επισκέψεις μελέτης σε επιλεγμένα εκπαιδευτικά ινστιτούτα, δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί, πέρα από το επιμορφωτικό μέρος  της δράσης, ήρθαν σε επαφή με την ιστορία και τον πολιτισμό της Βαρκελώνης αλλά και της ευρύτερης περιοχής  της Καταλονίας και της Ισπανίας, επισκέφθηκαν μουσεία και αξιοθέατα και ανέπτυξαν κοινωνικές και γλωσσικές δεξιότητες.


Η παιδαγωγική ομάδα επέστρεψε απόλυτα ικανοποιημένη, με εμπειρίες και γνώσεις που μπορούν να συμβάλουν στην εκπαιδευτική – διδακτική διαδικασία.  Οι εκπαιδευτικοί ενίσχυσαν το επαγγελματικό τους προφίλ και  έχουν πλέον τη δυνατότητα να εφαρμόσουν εναλλακτικές μορφές προσέγγισης των μαθητών/τριών που βιώνουν καταστάσεις άγχους, μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα αποδοχής και απομόνωσης με στόχο την κοινωνική ένταξη και συμπερίληψη .


Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρουσιάστηκαν αρχικά στους εκπαιδευτικούς του σχολείου και τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης κ. Τοκμακίδου Ελπίς , στη συνέχεια στους γονείς και την τοπική κοινότητα στις 12 Ιουνίου -σε ημερίδα διάχυσης στη γιορτή λήξης του σχολικού έτους- και στις 20 Ιουνίου στην Ημερίδα Παρουσίασης Καλών Πρακτικών της Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης .