Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταφορά πόσιμου νερού στον Αξιό

Αρχίσαν οι εργασίες για νερό στον Αξιό

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταφορά πόσιμου νερού στον Αξιό, είναι πράγματι έργο ζωής
που θα λύση το τεράστιο πρόβλημα ύδρευσης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αξιού οποίο
αναμένεται να τελειώσει αρχές του νέου έτους.

Πρόκειται για την κατασκευή ενός καταθλιπτικού αγωγού από πολυαιθυλένιο μήκους 7.865 μ.
που θα μεταφέρει το νερό από το αντλιοστάσιο της ΕΥΑΘ στη Χαλάστρα, στους οικισμούς
των Κυμίνων και Ν. Μαλγάρων.
Το έργο συμπεριλαμβάνει την ανέγερση νέου αντλιοστασίου στη Δ.Κ. Χαλάστρας
και την ανακατασκευή δύο αντλιοστασίων στον Αξιό με παράλληλα τοποθέτηση 6 δεξαμενών
σε σημεία που υποδεικνύει η μελέτη.
Καθώς επίσης και σύστημα τηλεχειρισμού – τηλεελέγχου για την λειτουργία – εποπτεία
των αντλιοστασίων και του δικτύου ύδρευσης.

Για το έργο έχει εγκριθεί χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Μεταφορές Υποδομών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΥΜΕΠΕΡΑΑ
και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 5.702.920,00 Ευρώ.

Στην έναρξη των εργασιών βρέθηκε ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ιωαννίδης μαζί με τον πρόεδρο
της ΔΕΥΑΔΔ κ. Σπύρο Σταματάκη συνοδευόμενοι από τους αντιδημάρχους κ. Χρύσα Γεωργιάδου
και κ. Φάνη Αλμπάνη, τον αντιπρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑΔΔ κ. Θεόδωρο Βαλάρη, τον πρόεδρο
του ΚΠΟΔΔ κ. Αλέξανδρο Διαμαντόπουλο και τον γενικό γραμματέα του δήμου Δέλτα
κ. Δημήτρη Τερζίδη.

Facebook

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταφορά πόσιμου νερού στον Αξιό