Η Χαλάστρα ιστορική έδρα του Δήμου Δέλτα

Η Χαλάστρα ιστορική έδρα Δήμου Δέλτα

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Δέλτα αποφάσισε ομόφωνα να συσταθεί  επιτροπή που θα συντάξει  σχετική  γνωμοδότηση ώστε να οριστεί

η Χαλάστρα -ιστορική έδρα του δήμου Δέλτα,

κάνοντας δεκτή την πρόταση του δημάρχου Γιάννη Ιωαννίδη.

Η γνωμοδότηση της επιτροπής θα κατατεθεί προς ψήφιση σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο

και αν ψηφιστεί θα αποσταλεί  στην αρμόδια υπηρεσία του Υπ Εσωτερικών για να οριστεί η ονοματοδοσία.

«Η Χαλάστρα είναι μια περιοχή με τεράστια ιστορία και η ανάδειξη της ως ιστορική έδρα είναι η ελάχιστη τιμή που πρέπει να της προσδώσουμε» τόνισε ο δήμαρχος Γιάννης Ιωαννίδης.