Από σήμερα η αύξηση του κατώτατου μισθού

Από σήμερα η αύξηση του κατώτατου μισθού

Από σήμερα η αύξηση του κατώτατου μισθού με την τελευταία αύξηση κατά 9,4%, διαμορφώνεται
στα 780 ευρώ.
Μαζί με τον κατώτατο μισθό αύξηση υπάρχει και στο κατώτατο ημερομίσθιο, το οποίο πηγαίνει στα
34,84 ευρώ (συνολική αύξηση 5,8 ευρώ).

Το κατώτατο ημερομίσθιο από 29,04 ευρώ τον Φεβρουάριο του 2019, αυξήθηκε
στα 29,62 ευρώ τον Ιανουάριο του 2022, και στα 31,85 ευρώ τον Μάιο του 2022, και σήμερα
αυξήθηκε εκ νέου.

Παράλληλα, η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία, στην παρούσα φάση, αφορά 585.000 εργαζόμενους
του ιδιωτικού τομέα, συνεπάγεται αύξηση του επιδόματος ανεργίας, το οποίο,
από σήμερα, 1η Απριλίου 2023, διαμορφώνεται στα 479 ευρώ τον μήνα από 438 ευρώ τον Μάιο του 2022,
407 ευρώ τον Ιανουάριο του 2022 και 399 ευρώ τον Φεβρουάριο του 2019.
Η σωρευτική αύξηση του επιδόματος ανεργίας από το 2019 είναι 80 ευρώ τον μήνα.

Σχετικά με τις καθαρές αποδοχές, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διευκρινίζει ότι
ο καθαρός μισθός μετά από φόρους και εισφορές ανέρχεται σε 667 ευρώ τον μήνα (778 ευρώ με δώρα
και επίδομα άδειας) από 548 ευρώ το 2019 (639 ευρώ με δώρα και επίδομα άδειας).
Συνολικά, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, θα εισπράττουν τρεις επιπλέον καθαρούς μισθούς σε σχέση με το 2019 σε ετήσια βάση, καθώς οι ετήσιες αποδοχές αυξάνονται από 7.667 ευρώ
το 2019 σε 9.336 ευρώ το 2023 (συν 1.669 ευρώ ή 21,8%).

Ακολουθήστε μας στο facebook